Postup vyřízení víz F-1

Postup při žádání o vízum do USA – F1

  • Výběr školy v USA, následné přijetí a zaplacení školného. Pokud Tě škola již přijme, obdržíš formulář I–20, na jehož základě můžeš žádat o víza.
  • Vyplnění formuláře DS – 160.
  • Kopie posledního bankovního výpisu (minimálně 17 500 dolarů pro I-20 vydaného po dobu 12 měsíců) - v případě, že bankovní účet není pod jménem studenta, musí vlastník účtu vyplnit a podepsat sponzorský formulář ZDE
  • Domluvení osobní schůzky na velvyslanectví pomocí formuláře NIV Appointment System. Všichni žadatelé o nepřistěhovalecká víza ve věku od 14 do 79 let si musí domluvit schůzku s americkým konzulárním úředníkem. Velvyslanectví nemůže přijmout žádosti žadatelů, kteří se předem neobjednají.
  • Zaplacení poplatku za registraci v systému SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System) prostřednictvím formuláře ZDE.
  • Zaplacení poplatku kurýrní službě za doručení pasu s vízem.
  • Osobní pohovor na velvyslanectví. Potřebuješ s sebou následující dokumenty:

- cestovní pas
- vytisknutou potvrzovací stránku formuláře DS-160
- originál formuláře I-20, který obdržíš od školy
- index nebo potvrzení o studiu
- doklad o zaplacení poplatku SEVIS
- vízový poplatek v českých korunách nebo amerických dolarech dle aktuálního kurzu
- doklad o zaplacení kurýrního poplatku za doručení pasu s vízem
- studenti, kteří chtějí pokračovat ve studiu, musí doložit elektronickou kopii indexu nebo dopis ze současné školy s uvedeným prospěchem
- fotografii pasového formátu (5 cm x 5 cm)
- obálku s adresou a telefonním číslem, kam má být následně váš pas doručen

Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.