Školné v USA

Školné v USA

Výše školného bývá rohodujícím faktorem pro studenty při plánování studia v USA. Někoho výše částky odradí ale je důležité brát v potaz to, že můžeš zažádat o velmi štědrou finanční podporu.
Školné na vysokých školách v USA se pohybuje přibližně v rozmezí od 5 000 USD až do 50 000 USD. Částky mohou být uváděny jako samotné školné ale často tato částka zahrnuje již i ubytování a stravu na koleji nebo cenu za učebnice a školní materiály.

Průměrné školné na vysokých školách v USA (2014/15)

  Veřejné 2leté vysoké školy Veřejné 4leté vysoké školy Soukromé 4leté vysoké školy
Školné a další poplatky $ 3 000 $ 23 000 $ 31 000
Ubytování a stravování $ 8 000 $ 10 000 $ 11 000
Celková cena $ 11 000 $ 33 000 $ 42 000

První věc, kterou bys měl brát v potaz při vyhledávání vysokých škol a výše jejich školného, je název školného, které je uváděné. Jsou dvě možnosti:

  • Sticker price - cena celého školného
  • Net price - skutečná výše, kterou zaplatíš, po odečtění všech možných grantů a stipendií, které můžeš získat

V těchto dvou cenách bývá velmi velký rozdíl, například sticker price může být $9.000 a “skutečná” net price pak představuje i $3.000.

Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.