Systém vzdělání v USA

Systém vzdělání v USA

Americký systém vzdělání patří k nejlepším na světě. Oproti českému je rozdělen do několika rovin podle věku žáka a výrazně se liší i organizace studia. Studenti si mohou vybírat ze soukromých či státních škol

Vzdělání dětí začíná v poměrně brzkém věku, v tzv. preschools (3-4 let) a kindergardens (5 - 6 let),  které se podobají našim školkám, avšak ve většině amerických států není docházka do školek povinná. Povinná školní docházka začíná v 6 letech dítěte a vyžaduje absolvování minimálně 10 let vzdělání. Absolventem střední školy se student stává po dokončení 12ti let školní docházky a získává High School Diploma, což je ekvivalentem naší maturity. 

Každý stát v USA má jiná pravidla a věkové rozdělení vzdělávacích stupňů. Obecně lze říct, že základní školu (Elementary School) začnou děti navštěvovat ve věku 5-6 let. Stejně jako u nás, děti po 5 letech studia nastupují na Middle School/Junior High, což je podobné našemu druhému stupni základní školy. Potom následuje střední škola -  High School, která představuje 9.-12. ročník. Mnoho pracovních pozic v USA vyžaduje další kvalifikaci, a proto většina studentů dále pokračuje ve studiu na college či univerzitě. 

Vzdělávací systém je zjednodušeně rozdělen do 4 fází

Typ školy Věk

Undergraduate/ graduate education (bakalář, magistr)

od 18 let
Senior High School (střední škola) 15 - 18 let
Middle School (základní škola 2. stupeň) 12 - 14 let
Elementary School (základní škola 1. stupeň) 6 - 11 let

Rozdíly mezi studiem v ČR a USA: 

  • Na střední škole v USA má student povinnost absolvovat základní předměty jako angličtina, matematika apod. Ve vyšších třídách si studenti již volí předměty kompletně dle svých preferencí a uvážení.
  • V USA i na středních školách funguje kreditový systém. Aby žák mohl získat osvědčení o absolvování střední školy, musí získat minimální počet kreditů. Kredity jsou rozvrženy dle náročnosti daného předmětu. Student si tedy může sám zvolit, jaké předměty bude studovat i náročnost samotného studia. 
  • Na střední škole v USA efektivně fungují kvalitní sportovní týmy, ze kterých si potom prestižní univerzity mohou vybrat adepty na přijetí a získání sportovního stipendia, které se pohybuje v řádech deseti tisíc korun. 
  • Studenti musí absolvovat znalostní a inteligenční testy SAT, které ukáží, jak dobře jsou připraveni k dalšímu studiu. Pokud tedy student nemá sportovní výsledky, univerzity si své budoucí studenty vybírají na základě výsledků SAT. 
  • Namísto číselných známek se v USA používají písmena A - F. Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba získat výslednou známku A- C. Finální hodnocení se skládá z dílčí práce v průběhu celého roku - výsledků testů, práce v hodině i z domácích úkolů.  

Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.