Systém vzdělání v USA

Systém vzdělání v USA

Systém vzdělání v USA není jednotný a liší se v každém státě. Neexistují tedy ani jednotné učební osnovy. Stát se snaží ovlivnit úroveň výuky různými grantovými programy, do systému školství však nezasahuje. Americký systém vzdělání, jeden z nejlepších na světě, vyžaduje absolvování 12 let základního a středního vzdělání před nástupem na vysokou školu. Povinná školní docházka může být studována na veřejných školách nebo na školách soukromých.

Vzdělávací systém je zjednodušeně rozdělen do 4 fází

Typ školy Věk
Post Secondary Education (bakalář, magistr, doktorát) od 18 let
High School (střední škola) 15 - 18 let
Junior High School (základní škola 2. stupeň) 12 - 14 let
Elementary School (základní škola 1. stupeň) 5 - 11 let

Shrnutí systému vzdělávání v USA

Základní školu (Elementary School) začnou děti navštěvovat ve věku 5 let. Po 5-6 letech studia nastupují na Middle School/Junior High, kde studují 2 roky v 7.-8. třídě. Po tomto stupni následuje High School, která představuje 9.-12. ročník. High School je zakončena diplomem High School Diploma, poté mohou studenti nastoupit na jednu z forem vysoké školy. Zde už se zaměřují na odborné předměty. Tento typ vzdělání bývá na 2-4 roky.

Nabídka vyššího vzdělání v USA je velmi rozmanitá. Zde jsou uvedeny možné stupně vzdělání, kterých lze dosáhnout:

  • associate degree – obdobné jako diplomovaný specialista na VOŠ v ČR
  • bachelor's degree – stejné jako bakalářský titul v ČR
  • master's degree – český magisterský titul
  • doctorate (PhD) – stejné jako PhD (dříve CSc.) v ČR
Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.