Jak se rozhodnout při výběru akademických programů na střední škole v zahraničí

Mladí lidé, kteří berou studium na americké střední škole jako přípravu na následné studium na univerzitě  v USA, čeká rozhodování mezi dvěma typy kurzů. Jedná se o AP (Advanced Placement) a IB (International Baccalaureates). Pokud škola nabízí alespoň jeden z těchto programů, student může si být jistý silou akademického programu na vysněné střední škole. Níže Ti přiblížíme 6 podstatných odlišností mezi AP a IB.

 

1. Představení programů

Oba programy dávají středoškolským studentům možnost věnovat se studiu na vyšší úrovni a můžeš je absolvovat na veřejných, soukromých i internátních středních školách v USA a Kanadě.

AP se řídí osnovami stanovenými College Board US a jsou navrženy tak, aby studenti získali vysokoškolské kredity ještě předtím, než na vysokou školu nastoupí. Může se stát, že si tímto způsobem někteří studenti urychlí cestu vysokou školou a ušetří tak náklady na studium. V rámci přijímacího řízení na vysokou školu jsou studenti, kteří absolvují program AP, ve výhodě s ohledem na studijní vytížení a zvládání množství učiva. Mezinárodní studenti si mohou zvolit studium jednoho či více individuálních středoškolských kurzů v oblastech jejich zájmu a obsazenosti na dané škole. Mezi nejoblíbenější kurzy patří anglický jazyk a kompozice, americká historie, světová historie, psychologie, statistika, chemie a matematika.

IB spadá pod mezinárodní organizaci Baccalaureates. Tento program byl vyvinut jako mezinárodně uznávaný diplomový program, kde studenti absolvují dvouletý kompletní a důkladný kurz během jejich juniorských  a seniorských let na střední škole. Zjednodušeně si získání diplomu IB lze představit jako tzv. mezinárodní maturitu.

 library study usa

2. Globální popularita

AP byl vyvinut v USA a jedná se o jejich program, studovat jej však můžeš i na střední škole v Kanadě. Vysoké školy v USA přihlížejí spíše k tomuto programu a akceptují kredity, které během studia programu AP student získá.

IB je navržen tak, aby byl mezinárodně uznáván na předních univerzitách po celém světě. Představuje tak skvělou volbu pro studenty s globální perspektivou. Navíc jedním ze základních požadavků k dokončení programu IB je ovládání více než jednoho jazyka, což dává výhodu zahraničním studentům.

 

3. Curriculum vs. zkoušky

AP nabízí jednu úroveň kurzů vyjma určitých předmětů jako např. Fyzika I., Fyzika II. Všechny zkoušky jsou hodnoceny v rozmezí 1 - 5, kdy 5 představuje nejvyšší skóre, kterého je možné dosáhnout. Všechny zkoušky jsou více flexibilní, není nutné absolvovat AP kurz v případě, že jedinec chce absolvovat pouze zkoušku. Nicméně k dosažení kreditu na vysokou školu je nutné obdržet hodnocení 3 a vyšší u každé zkoušky.

IB požaduje po studentech absolvování dvouletého studia s daným obsahem jednotlivých předmětů. Kurz Theory of Knonwledge , esej o rozsahu 4 000 slov, a 150 hodin kreativity, vedení a praxe. V případě, že student nemá za cíl dosažení diplomu (tj. mezinárodní maturity) IB, může studovat několik IB předmětů a získat z nich následně certifikáty. Existují dvě úrovně nabízených předmětů a to standard a vyšší úroveň. Nejvyšší dosažené skóre u zkoušek je 7, ale před absolvováním zkoušky je povinností studenta zapsat se do kurzu předmětu IB, aby mohl absolvovat test.

studenti venku usa

4. Oblíbenost

AP kurzy jsou nabízeny v téměř 20 tisících amerických středních školách. Jedním z hlavních důvodů je skutečnost, že se jedná o ryze americký program, který zde byl vyvinut. Oproti tomu IB program poskytuje méně než 2 tisíce amerických středních škol. Jelikož se jedná o mezinárodní program uznávaný univerzitami po celém světě, v globálním hledisku je oblíbenější. Přes 2 tisíce univerzit z více než 100 zemí světa akceptují kredity získané na kurzech IB. Ve srovnání s tímto méně než tisíc univerzit z 60 zemí světa akceptují kredity získané na kurzech AP. 

 

5. Získávání kreditů na americkou univerzitu

Americké univerzity rozeznávají AP a IB kurzy jako srovnatelné k následnému studiu kurzů na vysoké škole. Podmínky v uznávání známek se na jednotlivých vysokých školách liší, avšak běžně v případě, že student dosáhne AP skóre nejméně 3 a IB skóre nejméně 5, nebude třeba zapisovat se do obdobného kurzu na univerzitě. Tj. daný kurz absolvovaný v programu AP či IB bude studentovi uznán.

Zatímco AP kurzy se vyznačují jednostupňovitostí, tak v rámci programu IB lze absolvovat standardní či vyšší level daného kurzu. Ve velké části případů vysoké školy uznávají pouze absolvování vyššího levelu kurzů IB. Pokud student absolvuje 3 kurzy vyššího levelu a 3 standardní kurzy IB jako část svého studia, může skončit s méně kredity než student absolvující 6 AP kurzů. Student by si měl ověřit u přijímacího oddělení univerzity, jakým způsobem jsou získané kredity za absolvované kurzy AP či IB transformovány. 

 

boty studium usa

6. Co si vybrat? 

Množství studentů touží završit své studium na univerzitě v USA. Jaké preference americké univerzity upřednostňují? Odpovědi se různí, avšak pracovníci studijního/přijímacího oddělení univerzit v USA jsou blíže seznámeni s AP kurzech, ale rádi si projdou celé hodnocení výsledků studenta ze střední školy.

IB diplomový program je srovnatelný, ale více svázaný, neboť student musí splnit daný set předmětů a napsat rozsáhlou esej. Následný transfer kreditů získaných na kurzech IB může být komplikovaný. Absolvování předmětu Theory of Knowledge a výzkumu k eseji jsou v rámci diplomového programu nutností. Zkušenosti, které tímto student nabyde, jsou nepřekonatelné a převyšují AP kurzy či IB certifikovaný program. Na druhé straně kurzy AP se vyznačují větší flexibilitou a dovolují studentům vybrat si pouze předměty, které  je zajímají.

Ať už si student vybere AP kurzy, nebo absolvuje IB diplomový program nebo mix AP a IB programů, závisí to pouze na jeho preferencích, zájmech a stylu učení.

Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.